ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
901410 Big return filter
(oil tanks 75,120, 140, 165 litres)
901510 Small return filter
(oil tanks 30, 50 litres)
Spin-On Filters
904110 In line return filter 3/4" spin-on.
904210 In line return filter 1 1/4" spin-on.

Εκτύπωση