ΝΤΙΖΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΤΟ

9013813 External cable drive. Long 3000mm.
9013913 External Short cable drive. L=1500mm
9014013 External medium cable drive. L=2000mm.
9014113 External long cable drive. L=2500mm
9014213 Internal cable drive. L=1500mm
9014313 Internal medium cable drive. L=2000mm
9014413 Internal long cable drive. L=2500mm
9014513 Internal long cable drive. L=3500mm
9014613 Internal long cable drive. L=3000mm
9014713 Special long cable drive. (Transfer gearbox)

ΝΤΙΖΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΤΟ Heavy duty

9015713 Cable for close couple PTO units, 1500 mm.
9015813 Cable for close couple PTO units, 2.000 mm.
9015913 Cable for close couple PTO units, 2.500 mm.
9016013 Cable for close couple PTO units, 3.000 mm.
9016113 Cable for close couple PTO units, 3.500 mm.

 

Εκτύπωση