ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
902499 Connectors kit valve/powr take-off.
902699 Pump bracket.
903499 Guide winch for cable at crane cars.
9013099 Speed regulator governor (working pressure 80/150 bar.)
9019899 Wide support for hoses

 

Εκτύπωση