ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ MIAΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
9019290 BZAL VALVE 150 LT
9019190 Tipping valve 100 l. en off stroke, close circuit
9019490 Tipping valve 100 l. base plate, close circuit

 

Εκτύπωση