ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
9034590 End off stroke mechanic valve 1/2"
9034490 End off stroke mechanic valve 3/4"

 

Εκτύπωση